Groene Stroom

Het gebruik van groene stroom is een relatief eenvoudige manier om de CO2 -uitstoot van een bedrijf te reduceren. Veel bedrijven kiezen voor deze maatregel. De CO2 -Prestatieladder stelt strenge eisen aan wat er met “groene stroom” wordt bedoeld, zie pagina 34 van Handboek 3.1. Hieronder geven we een korte uitleg over wat groene stroom volgens de Ladder inhoudt en leggen we de belangrijkste begrippen uit.

Wat is groene stroom volgens de CO2-prestatieladder?

Onder groene stroom wordt elektriciteit verstaan die is opgewekt door zon, wind, water of biomassa. In de Ladder zijn twee zaken voor groene stroom belangrijk: additionaliteit en aantoonbaarheid met Garanties van Oorsprong (GVO’s).

Additionaliteit

De Ladder vindt het belangrijk dat de inkoop van groene stroom ook daadwerkelijk tot productie van groene stroom leidt. Dit heet ‘additionaliteit’ in jargon van de Ladder en betekent dat de inkoop van groene stroom door een bedrijf ertoe leidt dat er méér productiecapaciteit aan groene stroom ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de markt voor groene stroom gestimuleerd wordt. Alleen als er verhoudingsgewijs meer productiecapaciteit aan groene stroom ontstaat wordt ook een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen op dit vlak. Alleen met GVO's uit Nederland is dat op dit moment voldoende aantoonbaar.

Aantoonbaar met GVO’s

Alle groene stroombronnen krijgen certificaten die aantonen dat ze groene stroom produceren. Voor elke geproduceerde MWh hernieuwbare elektriciteit wordt een certificaat uitgegeven, een Garantie van Oorsprong (GVO). Het moet voor de Ladder aantoonbaar zijn dat je groene stroom ook daadwerkelijk groene stroom is. Dit is aantoonbaar met deze GVO’s, die uitgegeven worden door CertiQ

Groene stroomproducten

Met de Groene Stroom Checker van stichting HIER kunt u de herkomst van groene stroom producten herleiden. De informatie in de Groene stroom checker is gebaseerd op de stroometiketten die energieleveranciers jaarlijks in mei moeten publiceren aangevuld met informatie die HIER bij energieleveranciers opvraagt over de herkomst van deze stroomproducten. De checker is in mei 2020 geactualiseerd naar aanleiding van de stroometiketten over 2019. Het blijft de verantwoordelijkheid van de afnemer om te controleren of het groene stroomproduct voldoet aan de eisen van de CO2 -Prestateladder.

Emissiefactoren 

Alleen voor groene stroom uit Nederland mag met de emissiefactor voor groene stroom gerekend worden. Voor GVO’s van groene stroom uit het buitenland geldt de emissiefactor voor grijze stroom. Zie voor de emissiefactoren www.co2emissiefactoren.nl

Groene stroom uit biomassa

Wanneer er groene stroom uit biomassa wordt afgenomen, geldt hiervoor de defaultwaarde voor de grijze stroom emissiefactor, tenzij de leverancier van de biomassastroom een andere waarde heeft vastgesteld volgens een specifieke methode. De geaccepteerde methodes voor biomassa zijn beschreven in Handboek 3.1, pagina 36.

Voor meer informatie zie website SKAO pagina Groene Stroom.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.