Het elektriciteitsnet en emissieloos bouwen

Schrijf je in voor deze workshop

Wat is er aan energie-infrastructuur nodig om emissieloos te bouwen aan onze infrastructuur (water, wegen, grond)? Met de klimaatdoelstellingen, kan het aantal bouwaanvragen – een aanvraag voor een aansluiting voor elektrisch materieel - bij ons (Enexis) toenemen. Hoe gaan we hiermee om, in tijden waarin de ruimte op het elektriciteitsnet en technisch personeel schaars is? Is een tijdelijke bouwaansluiting de meest (kosten)efficiënte keuze, of welke andere routes – zoals de inzet van tijdelijke, mobiele oplossingen - zijn er om tijdig voldoende stroom te krijgen voor elektrisch materieel? In een workshop gaan we over de verschillende routes in gesprek en laten we zien wat dit betekent voor een bouwbedrijf.

Elektriciteitsmasten

Cookie-instellingen