Het E-Nigma van de energievoorziening op bouw- en infraprojecten

Schrijf je in voor deze workshop

Wat is de energiebehoefte op een bouw- of infraproject? Dat gaan we in deze sessie gezamenlijk uitwerken. Op basis van deze energiebehoefte bekijken we aan de hand van de voorbeeldprojecten op welke manier het snelst en/of efficiëntst invulling gegeven kan worden aan een duurzame stroomtoevoer. In de casussen staan we stil bij mogelijkheden vanuit het (aanwezige) elektriciteitsnet en waar nodig in combinatie met batterij-oplossingen.

Foto van een grote meterkast op een bouwplaats

Cookie-instellingen