Smart Assetmanagement m.b.v. CANBUS-data uit normale voertuigen

396 keer bekeken

Wanneer het gaat om duurzame infra-innovaties wil INDUSA opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar brengen. Er zijn immers in de markt al veel initiatieven op dit vlak. Echter, opdrachtnemers hebben wel een plek nodig om deze innovaties in de praktijk te kunnen toetsen.  Opdrachtgevers moeten op hun beurt weten welke innovaties (al) op de markt zijn gebracht en met welke trackrecords.

Met die reden heeft INDUSA een overzicht gemaakt van de pilots en projecten waarin duurzame innovaties een grote rol spelen. Daaruit zijn conclusies te trekken in termen van leerpunten: wat heeft wel en wat heeft niet gewerkt en waar is nog doorontwikkeling nodig?

Hier treft u het overzicht van deze initiatieven aan zoals onze partners dit hebben aangereikt.

Het kan u helpen om meer informatie en begrip te krijgen over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van (innovatief) duurzaam werken aan de infrastructuur in Noord-Brabant. U vindt de voorbeelden in de bijdragen.

Mochten er alsnog vragen over deze projecten zijn dan kan je ons mailen via indusa@brabant.nl

Onderzoek naar de technische mogelijkheden van het gebruik van "real time” CANBUS-sensordata uit normale voertuigen ten behoeve van de monitoring van de wegdekkwaliteit.

Soort

Technisch Pilotproject

Doel

Onderzoek naar de technische mogelijkheden van het gebruik van "real time” CANBUS-sensordata uit normale voertuigen ten behoeve van de monitoring van de wegdekkwaliteit.

Achtergrond

Wegbeheerders laten normaliter ten behoeve van de onderhoudsprogrammering de kwaliteit van de wegen gemiddeld 1 keer per 2 jaar meten met hoge resolutie (ARAN en globale visuele inspectie volgens C.R.O.W.-methodiek). Dit is een relatief dure manier en in het slechtste geval is de data 2 jaar oud. Het zou ideaal zijn als deze wegdekkwaliteitsdata real time, net als verkeersdata, beschikbaar zou zijn. In deze Pilot hebben we onderzocht of hoogfrequente metingen met een lage resolutie vergelijkbare resultaten kunnen behalen dan met laagfrequente metingen met een hoge resolutie.

Korte omschrijving

Vetuda is een platform waar voertuigsensordata uit bestaande voertuigen wordt verzameld. Dit gebeurt middels after-market ingebouwde apparaten, zoals taximeters en tripregistraties in bedrijfswagens, welke online zijn.  Deze data zijn volledig geanonimiseerd en bevatten geen camerabeelden. In deze proef hebben we de data uit een testvoertuig veelvuldig over een meettraject laten rijden. Dit meettraject was zo gekozen dat het een goede weergave was van het provinciaal areaal, zowel in materiaal en constructies als in kwaliteit. De opgehaalde data zijn gebenchmarkt aan de hoge resolutie metingen die we over hetzelfde traject hadden gedaan. Dit gaf een overlap van 95% van de gemeten schades. Daarna is er een algoritme opgesteld dat schades herkent en categoriseert. Dit was de eerste fase van deze pilot. 

De 2e fase is het in de staande organisatie brengen van deze nieuwe techniek en werkwijze. Hiervoor hebben we aan onze OPC-partner (OnderhoudsPrestatieContract) het stokje overgegeven. Onderdeel van dit contract is een innovatie deelopdracht, die hiermee is ingevuld. Vetuda is nu opdrachtnemer van onze OPC-partner, levert de data en werkt met hen samen om de data als leidraad te gebruiken voor hun dagelijkse schouw van de provinciale wegen. Daarbij kunnen zij niet alleen de actuele schades zien, maar ook de gevolgen van de door hen uitgevoerde reparaties. Hiermee kan er op verschillende niveaus worden geleerd van deze data.

In de 3e fase van de pilot worden de data per maand gebundeld voor de vulling van het provinciaal wegbeheer programma Obsurv. Hiervoor is een koppeling gemaakt door Sweco en is er een nieuwe databron toegevoegd voor de programmering van de verhardingen. Hiermee kunnen de trends in degradatie en ontwikkeling van schades worden gemonitord.

 

Project elementen

Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant Asset Management & SmartwayZNL
Opdrachtnemer:  1e fase Vetuda, 2e fase combinatie EschDoorn
Opdrachtsom: 1e fase  €147k, 2e fase 
Tijdsperiode: 1e fase voorbereidingen en dialoog 6 maanden, uitvoering 2019 en 2020
                          2e   Fase oktober 2020 tot heden
Vraag- of aanbod gestuurd: aanbod gestuurd, sceptisch gestart maar door demonstratie overtuigd, hierdoor geprikkeld en in dialoog verdergegaan.

Geleerde lessen

+overtuiging: een kritische, sceptische mening kan bij juiste toepassing van techniek snel worden omgebogen tot een enthousiaste gebruiker.
+Duurzaam en goedkoper: Door gebruik te maken van voertuigen die er toch al rijden, worden kosten en uitstoot gereduceerd.
+Opschaling: Na positieve testresultaten, is deze techniek in de 2e fase in de organisatie geïmplementeerd in de huidige operatie. Dit helpt bij de acceptatie. 
- Resultaat: de data betekenen tot nu toe een extra datastroom die aan de al bestaande data wordt gebenchmarkt. Het heeft tijd nodig eer de bestaande data zullen vervangen, áls dat al gaat gebeuren.

Meer informatie te vinden op 

www.vetuda.com

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.