Vernieuwd uitvoeringskader voor innovatieve en duurzame infraprojecten

19-10-2023
139 keer bekeken

De provincie Noord-Brabant heeft het uitvoeringskader ‘Innovaties en duurzaamheid in infrastructurele projecten’ (IDI) vernieuwd. Met dit document werkt de provincie op een concrete, uniforme en structurele manier aan duurzaamheid en innovatie in infrastructurele projecten.

De aanpak van IDI 2.0 heeft betrekking op de planfase, realisatie-contractfase en realisatie-uitvoeringsfase van een project. Het is een Brabantse verbijzondering van de Aanpak Duurzame GWW van het CROW. Een van de elementen is dat de provincie al vroeg in het project met externe partijen in gesprek gaat over wat er qua duurzaamheid mogelijk is. Dit zorgt voor maatwerk per project. Daarnaast laat Noord-Brabant duurzaamheid zwaar meewegen in de gunning. Hiervoor maakt de provincie gebruik van de kwaliteitscriteria milieukostenindicator (MKI) en circulariteit. Eventueel is ook een derde duurzaamheidscriterium toe te voegen. Deze criteria vormen samen 40 tot 60 procent van het kwaliteitsaspect. Daarnaast wordt duurzaamheid geborgd door een aantal contracteisen.

Helder en duidelijk

Het uitvoeringskader IDI 2.0 geeft heel duidelijk aan op welke manier de provincie projecten zo duurzaam mogelijk uitvoert. Voor dit kader geldt het uitgangspunt ‘pas toe of leg uit’. Afwijken van de aanpak mag dus alleen in specifieke gevallen. Zo geeft de provincie aan markpartijen en relevante stakeholders duidelijkheid en een meerjarig perspectief.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen