Duurzaamheid opnemen in je aanbestedingen via MKI

20-12-2022
134 keer bekeken

Op 12 december en 13 december gaf Martijn Weening van de provincie Noord-Holland een online kennissessie over MKI (milieukostenindicator). MKI is een eenheid die steeds meer wordt gebruikt om de milieueffecten in de keten van een product of proces in euro's uit te rekenen.

Door MKI als eis of gunningscriterium mee te nemen in de aanbesteding worden leveranciers geprikkeld om de meest duurzame oplossing te bieden en zullen zij dit op hun beurt ook in aanlevering vanuit de keten verlangen.

Via de link vind je een artikel op Platform WOW met de sheets en de hyperlinks die tijdens het webinar aan de orde kwamen. In januari komen ze terug met de beloofde DuboCalc tutorial video's. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen