Marktpartijen in gesprek met gemeente en provincie over emissieloos bouwen - download de presentatie

15-12-2022
164 keer bekeken

Op 22 november 2022 kwamen in het stadskantoor in Breda leden van de brancheverenigingen, de marktpartijen, om met onder andere Stadsingenieurs Breda en medewerkers inkoop en beleid van de gemeente samen na te denken over de stappen naar meer emissieloos werken.

Deze kennistafel werd georganiseerd door De Groene Koers, een initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland, BMWT, Koninklijke VHG, Cumela en Vereniging MKB INFRA. Het doel was te kunnen sparren over hoe we naar emissieloze uitvoering van projecten kunnen toewerken. Het gesprek werd geleid door Arnoud Leerling.

Dit artikel is een iets verkorte versie van het verslag op de website van De Groene Koers, zie link onderaan voor het volledige verslag. Onderaan dit artikel kunt u ook een link vinden naar de presentatie van Remco de Jonge van de provincie Noord-Brabant.

De meest welwillende ondernemers zullen over een paar jaar nog steeds moeite hebben om te voldoen aan de emissievrije eisen van overheden. Dat erkent ook de Bredase wethouder Peter Bakker: ‘Daarom gaan we het gesprek aan met ondernemers, zodat we onze ambities kunnen verenigen met hun kennis.’ Een strategie die ook Remco de Jong, strategisch inkoopadviseur van de Provincie Noord-Brabant volgt. ‘Hoe kunnen we samenwerken met de markt en welke contractvorm past daarbij?, is de vraag die we onszelf als organisatie stellen. Maar ook als mens – geïnteresseerd in de lessen die de natuur ons leert - sluit ik graag bij deze bijeenkomst. Samenwerken, voordoen, nadoen, leren en zelf doen is een natuurlijk ritme, dat hier gevolgd wordt. Schoon en emissieloos bouwen begint nu misschien met kleine stappen, maar deze zijn wel noodzakelijk om straks op te schalen.’

De bereidheid om met elkaar de schouders onder het emissieloze vraagstuk te zetten, bleek ook in de subsessies. De directe vraag van de gemeente Breda wat realistisch is om van de markt te vragen leverde veel input op. Daarnaast kwamen de laadinfrastructuur, stand van de techniek en ondernemerszekerheid aan de orde. En steeds bleek dat we elkaar nodig hebben. Opdrachtgevers en opdrachtnemers én GWW-bedrijven onderling. Want ook die onderlinge samenwerking verdiept zich. Zo zegde één van de aannemers toe om de elektrische kraan – die nog afgeleverd moet worden - in het vervolg ook te kunnen inhuren. Het is die intentie, gecombineerd met kennis, waardoor de zero emissie bouwplaats rap naderbij komt.

De laadbehoefte wordt door aannemers vaak met 40% overschat, dat leerde Stephan La Haye de aanwezigen tijdens de Kennistafel. Daarnaast werd het idee dat het stroomnet vol is, door NRG Accounting in perspectief geplaatst. En zonder waterstoftankstation in de buurt investeerde Bart van Wijlen in zes waterstofauto’s. ‘We moeten de het kip-ei-verhaal doorbreken en creëren zelf de vraag naar een waterstoflaadstation', zegt hij. 'We kiezen bewust voor een emissieloze toekomst en doen wat er binnen onze mogelijkheden ligt. Daarom zijn het kleine materieel, een trekker en het handgereedschap allemaal al geëlektrificeerd. En - in deze overgangsfase - draait onze vrachtwagen op HVO. Dat is een eenvoudige tussenstap om te nemen.'

Het bleek een nuttige exercitie om partijen bij elkaar te brengen en het gesprek te voeren om te spreken over het betrekken van de markt in een vroeg stadium van projecten. 

Download via de link hieronder de volledige presentatie van Remco de Jong van de provincie Noord-Brabant!

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen