Stappen op weg naar duurzame infra - in gesprek met Luc van den Kerkhof van de gemeente Asten

05-12-2022
381 keer bekeken

Hoe er in Asten stappen worden gezet voor duurzame infra – een interview. Door in projecten meer en beter uit te vragen op zero-emissie. Door hetzelfde format te gebruiken waarmee we het voor de markt ook eenduidiger en makkelijker maken om gericht aan te bieden. En door te werken met bouwteams.

Luc, hoe ken je INDUSA?

Eigenlijk ken ik Remco de Jong van de Provincie Noord-Brabant van diverse webinars. Ik ben beheerder civiele techniek, wegen, openbare verlichting voor de gemeente Asten. Omdat ik naast mijn functie civiele techniek studeer en me vanuit mijn studie richt op duurzaamheid, zoek in naar mogelijkheden om inzichten ook voor mijn gemeente in de praktijk te brengen. Zodoende ging vanuit mijn rol kijken naar hoe ik duurzaamheid kan implementeren in projecten. Op het internet vond ik best veel organisaties, voor mij sprongen er daar twee uit: Platform wow en INDUSA. INDUSA vind ik relevant omdat ik er veel kennis vandaan kan halen en de projecten spelen in mijn regio.

Hoe maak je gebruik van de netwerken?

Eigenlijk wissel ik veel ervaringen uit met mensen uit mijn netwerk, zoals met een collega uit Someren. Eens in de paar maanden zitten we bij elkaar om even bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Je moet ook kijken wat bij de organisatie past. En kijken naar de koplopers, wij lopen zelf niet voorop maar hoeft ook niet. Eindhoven is zo’n koploper, daar hebben we bijvoorbeeld informatie voor het uitvragen van zero-emissie bouwmaterieel van gekregen.

Wat vind je waardevol aan INDUSA voor het proces van verduurzaming van jullie infra?

Ik heb bijeenkomsten bijgewoond, we zijn niet aangesloten. Waardevolle informatie vind ik dat het echt voor de Brabantse gemeentes is, voor de regio. Er zijn altijd goede sessies (webinars) en er is de bereidheid te vinden van andere gemeentes om kennis en ervaringen te delen. Je komt met mensen in contact en dat helpt wel om er zelf ook mee aan de gang te gaan. Ik zie INDUSA als een vraagbaak en een plek om ervaringen van andere gemeentes te vinden.

Welke kennis of ervaring heeft voor jou echt iets betekend?

Wij zijn ervoor om het te implementeren in projecten, dat het loskomt. Ook de markt prikkelen om hier iets mee te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld met behulp van het schema voor zero-emissie bouwmaterieel van de gemeente Eindhoven zelf een vragenlijst opgesteld richting aannemers in de regio, om te kijken hoe ver de markt is en de markt ook te prikkelen hiermee.

Zo kunnen we in projecten meer en beter gaan uitvragen op zero-emissie. Door hetzelfde format te gebruiken maken we het voor de markt ook eenduidiger en makkelijker om gericht aan te bieden.

Verder zijn we meer met bouwteams bezig, dat heb ik ook beetje meegekregen vanuit INDUSA, vanuit de markt. Zo hebben we bij een bouwrijp maken project met een bouwteam gewerkt. Zodoende hebben we HVO 100 brandstof toegepast, dat heeft een CO2 winst opgebracht van meer dan 70 ton. Vandaar dat we dit ook bij een ander uitbreidingsplan gaan toepassen.

En we kijken bij nieuwe projecten steeds kritischer naar hergebruik van materialen voordat we definitief kiezen voor nieuwe. Verder staat er een project op de planning waarbij we het ontwerp willen laten doorrekenen op MKI. Bij een ander herinrichtingsproject willen eens goed gaan kijken naar het toepassen van duurzaam asfalt.

Tegen welke obstakels loop je soms als gemeente als je je infra wilt verduurzamen?

Soms ontbreekt het je aan de tijd om erin te steken, het onderzoeken wat er is. Maar je kunt dat oplossen door zelf die tijd bewust in te plannen en zo je projectleiders mee te nemen in het proces.

Wat zou je willen delen met mensen in andere gemeentes die hun infra projecten duurzamer willen aanbesteden/aanpakken?

Probeer mensen uit je eigen team enthousiast te maken om ook op tijd aan duurzaamheid te denken. Ga in het voortraject even bij elkaar zitten als projectteam en kijk dan naar welke mogelijkheden je bij dat project ziet qua duurzaamheid. CO2 winst. Je staat nu wel op een punt dat je moet.

Plus ga het gesprek aan met aannemers, met een bouwteam kun je al vroegtijdig een gesprek aangaan. Ergens blijft iets dat tegenhouden, om echt het gesprek aan te gaan. Je wilt toch onafhankelijk blijven als opdrachtgever dus het is wennen om al vooraf met de markt te overleggen. Dit is wel de weg, veel meer de samenwerking opzoeken. Maar je blijft zelf in de lead en dat moet nog groeien. Ik leg het voor en kan projectleiders enthousiasmeren. Maar zij moeten af en toe ook durven iets meer los te laten, meer toegroeien naar samenwerking.

En heb je een tip voor INDUSA, wat kunnen we nog meer bieden?

Vooral blijven doen: kennis delen. Ik kijk regelmatig op de website en op LinkedIn. En blijf bijeenkomsten organiseren, zoals die Roadshow op 21 november in samenwerking met het Ministerie. Er zijn koplopers en het is goed als die betrokken zijn, maar probeer ook anderen warm te houden via die bijeenkomsten. Voor mij zijn het vooral de contacten die INDUSA heeft gebracht. En dus de website en LinkedIn.

Nog een nabrander?

Ik had nog wel een specifieke vraag: vaak moet nog de afweging gemaakt worden of het die meerkosten waard is om het uit te proberen. Kan INDUSA wellicht eens iets delen over de subsidies die er beschikbaar zijn?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen