Bijeenkomst "Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant" 21 november a.s.

01-11-2022
229 keer bekeken

Ben jij in jouw gemeente op de een of andere manier betrokken bij de aanleg of het beheer van infrastructuur? Meld je dan aan voor deze interactieve bijeenkomst over duurzame aanleg of duurzame beheer van infrastructuur! De provincie Noord-Brabant nodigt je van harte uit om deel te nemen!

Tijdens de bijeenkomst (georganiseerd door Platform WOW) krijg je helder wat er nodig is om als gemeente de volgende stap te zetten richting een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Je hoort welke concrete maatregelen er nu al mogelijk zijn, bij wie je je kunt aansluiten en waar je terecht kunt met hulpvragen. Er is veel gelegenheid voor het stellen van vragen en voor advies op maat.

Voor aanmelding gebruik dit formulier

Aanpak met roadmaps

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail ontwikkelden samen met gemeenten, provincies, waterschappen en de markt een aantal roadmaps voor werkterreinen waarop de meeste impact kan worden behaald. Tijdens  de bijeenkomst presenteren we de roadmaps voor Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel. We laten zien hoe je hiermee verder kunt. Het Manifest Duurzaam GWW ondersteunt decentrale overheden bij deze verduurzamingsopgave. 

Voor wie is deze middag?

Beleidsmakers, opdrachtgevers, beheerders, inkopers en projectleiders. Kortom: alle medewerkers van gemeenten en regionale overheden in Noord-Brabant die zijn betrokken bij de aanleg en het beheer van infrastructuur. Stuur deze uitnodiging vooral ook door aan gemeentelijke collega’s voor wie dit onderwerp ook interessant is!

Programma  

12.00 uur              Inloop met lunch

13.00 uur             Opening en welkom door Mevrouw S.M. Otters-Bruijnen, gedeputeerde

                               Mobiliteit, Organisatie & Europese programma’s.

                               INDUSA: wat is dit en wat heb je eraan? Toelichting door Carla Vosmaer                                     en het Interprovinciaal Overleg (IPO) m.b.t. de mogelijkheden om met                                       meerdere overheden samen te versnellen in de verduurzaming van de                                       infra.

                               Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en de markt                                                       ontwikkelden gezamenlijk roadmaps voor de werkterreinen                                                         Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel. Zo                                             werken we samen toe naar een klimaatneutrale en circulaire                                                       infrastructuur. De trekkers van Rijkswaterstaat Ludo Hennissen, Maya                                       Sule en Dik de Weger presenteren de roadmaps. Aandacht voor wat je nu                                 concreet al kunt doen. 

14.00 uur              Interactief gedeelte; veel ruimte voor verdieping. 

Tijdens het ‘World Café’ sluiten de deelnemers aan bij drie opeenvolgende gesprekstafels. Elke tafel heeft een deskundige gastheer of -vrouw. Het gesprek gaat over de volgende onderwerpen:

  • Het belang van duurzame infrastructuur en van een gezamenlijke aanpak.
  • Wegverharding: toekomstbeeld, ervaringen en concrete toepassingen. -           Kunstwerken: toekomstbeeld, ervaringen en concrete toepassingen.
  • Weg-, Dijk- en Spoormaterieel: toekomstbeeld, ervaringen en concrete        toepassingen.      
  • De gemeente Dongen heeft de markt uitgedaagd door een lagere MKI-              waarde te hanteren. Wat kwam daarbij kijken?
  • Hoe werkt de gemeente Eindhoven aan de inzet van zero emissie bouwmaterieel? Hoe passen ze circulair asfalt toe in alle projecten?
  • BouwCirculair over regionale beton- en asfaltketens.
  • Duurzaam inkopen.
  • Tafel 9… jouw onderwerp? Heb je een onderwerp dat je graag wilt bespreken dan is er ruimte voor extra tafels. 

Je kunt jouw onderwerp doorgeven aan Lidia Kop, 06 11 58 34 51.

De terugkoppeling van de gesprekstafels, opbrengsten van de dag en eventuele openstaande zaken komen aan bod tijdens de ‘Vissenkom’. Alle deelnemers zitten in een grote kring. Het gesprek vindt plaats door een klein groepje in het midden daarvan. In het midden is er ook een lege stoel. Als je wilt kun je op deze stoel gaan zitten om aan het gesprek deel te nemen. 

16.45 uur              Afsluiting met tips ‘hoe verder?’, waarna netwerkborrel.

18.00 uur             Einde

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen