Bestuurders ondertekenen Manifest MVOI 2022-2025 op 13 oktober

26-09-2022
262 keer bekeken

Nederlandse overheden geven jaarlijks voor ruim 85 miljard euro uit aan producten, werken en diensten. Als de opdrachtgevers en inkopers van al deze aanbestedende diensten de juiste, duurzame keuzes maken, vormen we als geheel een krachtig netwerk op weg naar een duurzame, sociale wereld.

Dat netwerk maken we concreet via de feestelijke ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 2022-2025.

Op 13 oktober 2022 vindt er een feestelijk ondertekenmoment plaats voor bestuurlijke ondertekenaars. De eerste aanbestedende diensten die zich als partij willen aansluiten bij het Manifest MVOI 2022-2025 ondertekenen het op 13 oktober 2022 in het Internationaal congres centrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag.

Programma

10:15 – 10:40 uur: Ontvangst in de lounge

10:40 – 10:45 uur: Aanvang bijeenkomst in grote zaal

10.45 – 11.15 uur : Officiële opening, welkom en toespraak door Staatssecretaris IenW en ondertekenmoment

11.15 – 11.45 uur: Keynote speaker: Marleen Hermans, Hoogleraar TU Delft

11.45 – 12.15 uur: Lunch en informeel netwerkmoment

Voor wie?

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft alle bestuurders van overheden uitgenodigd het manifest te ondertekenen. Ofwel door aanwezig te zijn op 13 oktober en deel te nemen aan de formele ondertekening, ofwel door het manifest op afstand te ondertekenen. Digitaal aanwezig zijn op 13 oktober behoort eventueel ook tot de mogelijkheden. Wilt u gehoor geven aan de oproep en het manifest ook ondertekenen, dan kunt u zich daarvoor opgeven via: manifestmvoi@congresbureau.nl.

Waarom deelnemen?

Om opdrachtgeverschap en inkoop in te zetten voor de transitie naar een duurzame, sociale wereld. Met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen maakt u van die urgentie concreet werk. Het manifest omvat 6 thema’s voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI): Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en inclusie en Social return.

Het Manifest MVOI 2022-2025 is de opvolger van het Manifest MVI 2016-2021. Het opstellen van dit nieuwe manifest is een belangrijke actie uit het Nationaal Plan MVI 2021-2025. In de periode 2016-2021 hebben veel overheden al de stap gezet om via inkoop bij te dragen aan onze gedeelde maatschappelijke doelen. Inmiddels zijn er mooie voorbeelden van MVI instrumenten ontwikkeld en actieve netwerken opgezet, waarin kennis over duurzaam inkopen wordt uitgewisseld.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen