Enorme belangstelling voor subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen

18-05-2022
342 keer bekeken

Het gereserveerde budget voor de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) is al op de eerste dag op enkele sporen overtekend. RVO laat weten dat de subsidie voor aanschaf van zero-emissie mobiele werktuigen het meest is aangevraagd en heel royaal is overtekend.

Het budget voor dit jaar bedroeg 3,33 miljoen euro. Maar ook voor het retrofit-spoor met een budget van 5 miljoen euro was meer belangstelling dan het budget toeliet. 

Veel ondernemers hebben gewacht op deze regeling om met behulp van deze subsidie invulling te kunnen geven aan wensen van hun opdrachtgevers. Het aanvragen van de subsidie verliep, vorige week met uitzondering van enkele kleine technische uitdagingen, overwegend voorspoedig en zonder al te veel problemen. Aanvragers hadden zich over het algemeen goed op deze dag voorbereid.

Volgens de procedure zal nu op basis van loting bepaald worden welke geldige aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Aanvragers die ingeloot zijn krijgen telefonisch bericht. Het ziet er echter naar uit dat een kleine minderheid van de aanvragers een dergelijk telefoontje gaat krijgen. Dit komt omdat er nu dus sprake is van overtekening van de sporen ‘aanschaf’ en ‘retrofit’.  

Voor de subsidiepot van 1,6 miljoen euro voor de aanschaf van zero-emissie bouwvoertuigen was iets minder belangstelling. En het innovatiespoor met een budget van 10 miljoen euro heeft nog subsidie beschikbaar.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen