BouwHub als wapen tegen vervoersbewegingen

11-05-2022
274 keer bekeken

De vorige maand door VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) geopende BouwHub moet het aantal bouw gerelateerde vervoersbewegingen in Eindhoven gaan terugdringen. Om een nieuwe manier van denken en werken bij bouwprojecten te stimuleren, gaat de gemeente voorwaarden stellen aan de bouwlogistiek.

De Eindhovense BouwHub is gevestigd op het industrieterrein De Hurk. Hier komen bouwmaterialen voor binnenstedelijke bouwprojecten samen. Vervolgens worden deze materialen hier gebundeld en  kunnen ze emissievrij in klein transport naar de projecten worden vervoerd. Verder monitort en coördineert de BouwHub het totale logistieke proces van leverancier tot bouwplaats.

 

Eindhoven ziet de BouwHub als een middel om de stad bereikbaar en leefbaar te houden tijdens het grote aantal bouwprojecten die er de komende jaren op stapel staan. Met andere woorden, de Bouwhub moet de toename van het bouwverkeer een halt toeroepen.  “Door slimme en duurzame bouwlogistieke oplossingen zoals de BouwHub is er veel winst te behalen”, vertelt Sten Camps, die namens de gemeente Eindhoven en SmartwayZ.NL het project begeleid heeft.

 

 

Positieve effecten

Dat een BouwHub positieve effecten heeft op de bereikbaarheid, leefbaarheid en niet in de laatste plaats de CO2-uitstoot, laten al diverse (wetenschappelijke) onderzoeken zien. Zo heeft de BouwHub de potentie om 69 procent van de ritten in de afbouwfase te besparen. En dit zorgt voor 68 procent minder CO2- en NOx-uitstoot. “Uit verzamelde data blijkt dat er significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, bezettingsgraad en wachttijden te realiseren is”, zegt Ron Frazer, directeur van VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) op de eigen site over de BouwHub. De BouwHub op bedrijventerrein De Hurk is van VWML. Camps: “De BouwHub is een whitelabel concept. Dat betekent dat iedereen er gebruik van kan maken. Toen in 2019 met de planvorming werd begonnen is er een marktconsultatie geweest om te onderzoeken of andere partijen het een drempel vinden om de BouwHub van een concullega te gebruiken. Dit bleek niet het geval.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen