Remco de Jong: ‘Je moet ergens met duurzaamheid beginnen’

20-04-2022
428 keer bekeken

Zijn credo is doen, nadoen, zelf doen. Remco de Jong is strategisch inkoper bij de Provincie Noord-Brabant en sinds januari van dit jaar helpt hij namens INDUSA gemeenten die duurzaam inkopen een plek willen geven in contractdocumenten en uitvragen.

“Ik geef tips waarmee ze vervolgens zelf een stap kunnen zetten om duurzaamheid verder te brengen. Je moet ergens met duurzaamheid beginnen.”

Remco heeft inmiddels een tweetal gemeenten op weg geholpen. Wat opvalt is dat het in beide gevallen kleine gemeenten zijn dit voor ondersteuning bij hem aanklopten. “Het heeft vaak met capaciteit te maken. Men is bij een gemeente intrinsiek in duurzaamheid geïnteresseerd, wil daar wat mee maar weet tegelijkertijd ook nog niet precies hoe.Hij biedt daarbij een ervaren helpende hand. Hij houdt zich immers bij de provincie al jaren met dit onderwerp bezig. En niet geheel zonder succes. Zo werd de provincie afgelopen jaar alweer voor de derde keer uitgeroepen tot de  duurzaamste publieke opdrachtgever. In het beoordelen van circa duizend openbare aanbestedingen kwam Noord-Brabant naar voren als een opdrachtgever die duurzaamheid een belangrijke rol laat spelen bij het toekennen van infra-werken. “Maar ook wij als provincie zijn natuurlijk ergens begonnen”, benadrukt Remco.

RAW-bestek

Dat ‘ergens beginnen’ kan volgens de strategisch inkoper door bijvoorbeeld duurzaamheid in een basis moederbestek op te nemen. “Een RAW-bestek is daarop gebaseerd. Ik vraag ook altijd de inschrijvingsleidraden of contractdocumenten op om te zien wat daarin staat en wat er op het gebied van duurzaamheid kan worden ingezet. Vergis je niet”, zegt hij na een korte stilte, “binnen het huidige instrumentarium is er al veel mogelijk. Hetzij in de eisen, hetzij in de gunningscriteria.”  

Hij ziet vaak echter toch enige terughoudendheid bij gemeenten om duurzaamheid uit te vragen. “Men is bang dat men iets krijgt wat men niet wil of ze vinden het lastig te beoordelen. Onbekend maakt wat dat betreft toch ook vaak onbemind.” Is echter de eerste voorzichtige stap genomen, dan blijkt het volgens de strategisch inkoper in de praktijk toch vaak mee te vallen. “Zeker als zo’n eerste keer tot resultaat leidt.” Gevolg daarvan is, aldus Remco, dat het dan binnen de ambtelijke organisatie breder gedragen gaat worden.

Trekker

“In de meeste gevallen begint het bij iemand die intrinsiek in duurzaamheid geïnteresseerd is. Hij of zij werpt zich dan op in de rol van trekker. Er wordt een pilotproject in het leven geroepen en bij succes sluiten anderen zich daarbij aan. Als vervolgens dan ook de wethouder erachter gaat staan, kan het beleid worden. Dat is wat er uiteindelijk ook moet gaan gebeuren. Duurzaamheid moet toch in het aanbestedingsbeleid een plek krijgen. Maar het begint altijd bij intrinsiek gemotiveerde mensen die, als ze resultaat boeken, koudwatervrees bij anderen weg kunnen nemen.”

Hulp

Wie een hulpvraag heeft en deze aan Remco de Jong wil voorleggen, kan dit doen door te mailen naar indusa@brabant.nl. Remco neemt daarna zo snel mogelijk telefonisch contact op.

Over Remco de Jong

Remco de Jong is naast Inkoopadviseur, ook opsteller van inkoopstrategiën, toetser van contract- en aanbestedingsdocumenten (RAW-bestekken, Vraagspecificaties, Annexen, Basisovereenkomsten, Inschrijvingsleidraden (Best Value)) die in opdracht van een IPM-projectteam door Ingenieursbureaus opgesteld worden, voordat ze worden gepubliceerd op www.Tenderned.nl.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen