‘Betere samenwerking rond aanbestedingen’

20-04-2022
353 keer bekeken

“We zijn op weg naar een nieuw tijdperk van samenwerking tussen bouw en overheid rondom aanbestedingen.” Aldus de conclusie van stichting Bizob en Bouwend Nederland na twee jaar samenwerking.

De twee organisaties hebben de in 2020 ondertekende intentieverklaring ‘Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij’ onlangs hernieuwd.

Actiepunten

De intentieverklaring telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt, en de 1000 leden van Bouwend Nederland direct aan de slag zijn. Voorbeelden van deze actiepunten zijn: ‘Maak bouwteams toegankelijker’, ‘Professioneel contact hoeft niet altijd schriftelijk, dit kan ook persoonlijk’, ‘Laat een onafhankelijke aannemer een bestek tegenlezen’, ‘Stel duidelijke vragen’ en ‘Hou geen informatie achter’.

Actieagenda ‘Beter aanbesteden’

Regio Oost-Brabant was de eerste in Nederland waar gemeenten en de bouwsector op deze nieuwe manier gaan samenwerken, in navolging op de landelijke actieagenda ‘Beter Aanbesteden’. Het doel is duidelijk: werken vanuit wederzijds begrip, vertrouwen en onderling respect, vóór, tijdens en na een aanbestedingsprocedure.

De twee partijen die de samenwerking voorzetten zien een toenemend belang in de uitgangspunten van de intentieverklaring. Zeker gezien de huidige uitdagingen in de markt, zoals prijsstijgingen, stikstofvraagstukken, grondstof- en personeelstekorten moeten bouw en overheid samen naar oplossingen gaan zoeken.

Sessies

Ieder kwartaal staan er sessies op het programma voor het uitwisselen van kennis over onder andere bouwteams, inzet personeel, stabiliseren van pieken in aanvragen en de beste manier van het besteden van publiek geld.

Meer informatie: https://www.bizob.nl/einde-wij-zij-denken-in-zicht/

Fotobijschrift:
Marcel Stuijts, directeur van Bizob, Frank van der Meijden, Burgemeester van Laarbeek en voorzitter van Bizob, Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland en Hanneke van Eijndhoven, Regiomanager Zuid. (v.l.n.r.) hernieuwen de intentieverklaring. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen