Een goede dialoog is Beter Aanbesteden

13-04-2022
243 keer bekeken

Een goede dialoog is essentieel voor het slagen van een aanbesteding en samenwerking. De voordelen van een goede dialoog zijn nu door Beter Aanbesteden bij elkaar gebracht in één overzichtelijke factsheet.

In het vierjarige programma Beter Aanbesteden staat de dialoog tussen aanbestedende diensten en marktpartijen centraal. Die dialoog wordt in de praktijk voorafgaand of tijdens aanbestedingen echter niet altijd opgezocht of toegejuicht. En dat terwijl er binnen de wetgeving voldoende mogelijkheden voor zijn. Beter Aanbesteden verzamelde de voordelen en mogelijkheden in één overzichtelijk A4 voor aanbestedende diensten en marktpartijen. 

Dialoog

Een goede dialoog leidt namelijk tot meer begrip, waardering en vertrouwen tussen aanbestedende dienst en marktpartijen. Zowel voor, tijdens als na de aanbesteding zijn er voldoende mogelijkheden voor contact. Een goede dialoog voeren kan binnen de kaders van de regelgeving. De tips in de fact-sheet zijn opgesteld met oog voor de 4 aanbestedingsbeginselen: transparantie, gelijke behandeling, proportionaliteit en objectiviteit.

Professionaliseren

Beter Aanbesteden richt zich op het verbeter en professionaliseren van de inkooppraktijk. Het programma is een vervolg op de Actieagenda Beter Aanbesteden 2018-2019. Het programma richt zich op publieke opdrachtnemers en ondernemers en is een samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo.

Download

U kunt het overzicht met tips downloaden.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen