Nog veel te ontdekken rond As a Service concepten

22-02-2022
236 keer bekeken

Er valt rond het infra As a Service concept nog veel te leren en te ontdekken. En een As a Service contract resulteert niet automatisch in een meer circulaire weg. Dit zijn de twee belangrijkste conclusies in de onlangs verschenen handreiking ‘De Circulaire weg As a Service’.

De handreiking is opgesteld door het partnerprogramma ‘De Circulaire Weg’ waar ook de provincie Noord-Brabant bij is aangesloten. ‘De Circulaire Weg’ onderzoekt de mogelijkheden om de circulariteit in de infrasector vlot te trekken en te versnellen. Voor de nu opgestelde handreiking zijn in totaal zeven pilotprojecten onderzocht, waaronder Verlichting as a service van de Provincie Noord-Brabant.

De belangrijkste conclusie is volgens de handreiking dat er nog heel veel te ontdekken en te leren valt. “Het is van belang om in de huidige fase het maximale te leren uit niet te complexe pilots met niet te veel variabelen en raakvlakken. De transitie naar een circulaire economie vergt een grote verandering ten opzichte van ons huidige traditionele lineaire denken. Dit kost tijd en moet onderzocht en ervaren worden in behapbare brokken. Kennis uit pilotprojecten draagt uiteindelijk weer bij aan het grote circulaire model en aan de samenleving die we in de toekomst nastreven”, aldus de opstellers van de handreiking.

De tweede conclusie die de opstellers trekken is dat een As a Service contract vooral een middel is om een circulaire en duurzame weg te realiseren. Het concept leidt immers niet automatisch tot een circulaire en duurzame weg. “Een As a Service contract is een nieuw businessmodel dat circulariteit mogelijk maakt, het komt niet vanzelf tot stand.” Wanneer volgens de opstellers het economisch eigendom van de asset bij de opdrachtnemer komt te liggen, heeft deze de prikkel om te kiezen voor kostenefficiënte opties, bijvoorbeeld een optie met lagere onderhoudskosten. “Deze keuzes zijn echter niet per definitie de meest duurzame keuzes.” De handreiking stelt verder vast dat wanneer in het contract of de uitvraag voldoende nadruk op lange termijn en totale Life Cycle Costs ligt, die kostenafwegingen bijdragen aan een meer circulaire infrasector.

Andere onderwerpen die in de handreiking aan bod komen zijn onder andere aandachtspunten bij het aanbesteden van een As a Service contract en het verschil met bestaande contracten en de specifieke aandachtspunten die gelden bij As a Service contract.

Lees hier de gehele handreiking: https://decirculaireweg.nl/wp-content/uploads/2022/02/Handreiking-Circulaire-weg-As-a-Service-DEF-4-februari-2022.pdf

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen