Inspectie Leefomgeving ILT gaat grondwerk via satelliet controleren

11-02-2022
269 keer bekeken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een satelliet inzetten om milieuovertredingen op te sporen bij het verzetten van grote hoeveelheden grond en grondwerken.

De werkwijze staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar levert in de pilotfases al waardevolle informatie op voor de inspecteurs die dagelijks bodemprojecten moeten inspecteren en controleren.

Satelietbeelden

Volgens het ILT, dat valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kan een berg bouwafval of grond te vervuild zijn om te hergebruiken. De kans dat het dan illegaal wordt vervoerd en verwerkt is aanwezig. Satellietbeelden kunnen helpen om dit soort milieudelicten op te sporen en te volgen.

In eerdere pilots is volgens de ILT al aangetoond dat met satellietbeelden grondverzet vanaf 50m3 te zien zijn. Met behulp van zowel optische als radar-data kunnen slimme softwareapplicaties de omvang van grondhopen berekenen. Daarvoor worden beelden, die op een verschillend tijdstip zijn gemaakt, met elkaar vergeleken. Het verschil geeft aan om hoeveel m3 materiaal het gaat.  

350.000 grondverplaatsingen

Er zijn aldus de ILT naar schatting zo'n 350.000 grondverplaatsingen per jaar. Daarvan wordt niet al het transport en de verwerking van de grond en bouwstoffen elders gemeld. Vanaf de grond is het soms moeilijk te beoordelen of op juiste wijze wordt gewerkt. De papieren (keuringen, certificaten en meldingen) zijn op orde, maar of daadwerkelijk wordt uitgevoerd wat is afgesproken, is voor de ILT-inspecteurs niet altijd direct inzichtelijk. Daar moet controle via de satelliet verandering in brengen.

Bekijk verdere informatie .

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen