Raad van State haalt streep door plannen ‘slimme’ N279

16-12-2021
324 keer bekeken

Foto: Rijkswaterstaat De Raad van State heeft woensdag 15 december het inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigd.

 

De N279 moet volgens de plannen een duurzame weg worden waarin tal van nieuwe technologieën zouden worden toegepast. De provincie moet nu terug naar de tekentafel.

De N279 is een drukke verkeersader omdat het de enige noord-zuidverbinding is tussen een aantal belangrijke grote plaatsen. De provincie Noord-Brabant wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op deze weg verbeteren. Behalve het aanleggen van de weg heeft de provincie ook voor ogen om op de N279 nieuwe technologieën toe te passen zoals slimme verkeerslichten die het gebruik van de weg veiliger maken en de doorstroming verbeteren. Het is een project onder SmartwayZ.nl, het mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en lokaal bestuur samenwerken.

Bezwaren

Ruim zestig appellanten, individuen, bedrijven en stichtingen, hebben tegen de geplande aanpassingen van de N279 bezwaar gemaakt. En zij hebben nu de Raad van State aan hun zijde gevonden. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het inpassingsplan namelijk in strijd met de eisen van een goede ruimtelijke ordening en de rechtszekerheid. Zo bevat het plan zeer ruime verkeersbestemmingen die het mogelijk maken om met de weg te ‘schuiven’. Daardoor kan de weg veel dichter bij woningen en bedrijven komen te liggen dan waar in de onderzoeken van uit is gegaan.

Volgens de Raad van State moet nieuw verkeersonderzoek gedaan worden. En moet er nieuw onderzoek gedaan worden naar gevolgen van de weg voor geluid, trilling, lichthinder, veiligheid, natuur en de luchtkwaliteit.

Kijk voor meer informatie over de uitspraak hier https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@127933/plan-aanpassing-n279-veghel-asten/

 

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen