270 miljoen euro voor schonere bouwmachines

08-12-2021
322 keer bekeken

Aannemers kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van schonere bouwmachines, zoals graaf- of heimachines. Ook kunnen ze van het geld bestaand materiaal laten ombouwen, zodat machines bijvoorbeeld op waterstof of elektriciteit draaien en niet meer op diesel.

Het kabinet wil zo de uitstoot van stikstof en CO2 naar beneden brengen, schrijft demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Subsidie

Ondernemers kunnen tot 40 procent van de gemaakte kosten terugkrijgen en in het mkb gaat het om 50 procent. De subsidie is vanaf volgend voorjaar beschikbaar en bedraagt voor 2022 in totaal 20 miljoen euro. Tot en met 2030 trekt het kabinet er in totaal 270 miljoen euro voor uit.

Eerder had het kabinet al een maatregelenpakket aangekondigd om de stikstofuitstoot terug te dringen. Uit dat pakket wordt deze subsidie betaald. De bouw moet vanaf 2030 60 procent minder stikstof en 0,4 megaton minder stikstof uitstoten.

“Naast dat de regeling ondernemers helpt bij de stikstofproblematiek, levert deze ook een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot en het zorgt voor schonere lucht en minder geluidsoverlast voor mensen die in de buurt van een bouwplaats wonen”, schrijft de staatssecretaris. Daarmee wordt volgens de bewindsman een wezenlijke bijdrage geleverd aan de opgaven uit het Klimaatakkoord (0,4 Mton) en het Schone Lucht Akkoord (75 procent gezondheidswinst) om de emissies van mobiele werktuigen en bouwlogistiek te verminderen.

Bouwmaterieel

Onder bouwmaterieel wordt in het kader van deze regeling verstaan:

Mobiele werktuigen die in de bouw worden ingezet zoals een graafmachine, aggregaat en asfaltspreidmachine;

  • Bouwvoertuigen die speciaal voor de bouw worden ingezet zoals een betonmixer, kraanwagen en kieptruck, en hulpfuncties van bouwvoertuigen zoals een knijper, haakarm en betonpomp;
  • Zeegaande bouwvaartuigen zoals een baggervaartuig, kabbellegger en steenstortschip.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen