Buyersgroep wil markt duurzaam perspectief bieden

02-12-2021
418 keer bekeken

De Buyersgroep Duurzame Wegverhardingen heeft een marktvisie en inkoopstrategie opgesteld voor het structureel duurzaam inkopen van wegverhardingen.

Hiermee geven Rijkswaterstaat (RWS) en de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel die deze Buyersgroep vormen, een duidelijk signaal aan de markt, dat opdrachtgevers alleen duurzame wegverhardingen gaan inkopen. Hiermee hebben marktpartijen perspectief om in emissieloze asfaltcentrales en duurzame asfaltmengsels te investeren.

Samenwerkingsverband

De Buyersgroepen zijn een initiatief vanuit het Rijk, IPO, VNG en UVW en liggen in het verlengde van de Green Deal Circulair Inkopen en de leernetwerken van 2018 en 2019. Binnen een Buyersgroep werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. Vervolgens is het dus de bedoeling dat de betrokken opdrachtgevers deze visie en strategie binnen twee jaar in hun aanbestedingspraktijk implementeren.

Duurzaamheid

Vorig jaar is de Buyersgroep Duurzame Wegverhardingen van start gegaan. De Buyersgroep bestaat uit de kerngroep van de vier provincies en RWS en een klankbordgroep. De klankbordgroep wordt gevormd door opdrachtgevers, kennisinstellingen en marktpartijen. De Buyersgroep Duurzame Wegverhardingen heeft nu een marktvisie en een gezamenlijke inkoopstrategie opgesteld. Deze strategie bestaat uit de volgende punten:

1. Het consistent inzetten van MKI als beoordelingseenheid voor duurzaamheid.

2. Het definiƫren van verschillende ambitieniveaus, zodat iedereen uitgedaagd wordt te gaan beginnen.

3. Het inzetten op verificatie van MKI middels het protocol As Built.

4. Het uitwisselen van ervaringen en delen van kennis.

Handleiding

De volgende stap is het opstellen van een handleiding, om het werken met de inkoopstrategie handen en voeten te geven. Deze handleiding komt binnenkort beschikbaar.

Meer weten over de Buyersgroep Duurzame Wegverhardingen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen