Provincie Noord-Brabant verkozen tot meest duurzame aanbesteder in infrasector

04-11-2021
321 keer bekeken

Voor de derde keer pakt de Provincie Noord-Brabant de eerste plek in de jaarlijkse Top 25 van Duurzame Publieke Opdrachtgevers in de Bouw en Infra. Dat maakte Bouwend Nederland op 2 november bekend.

In de beoordeling van circa 1000 openbare aanbestedingen kwam de Provincie Noord-Brabant naar voren als een opdrachtgever die duurzaamheid een belangrijke rol laat spelen bij het toekennen van infra-werken. “De provincie blijft de markt uitdagen en kansen geven om zich met duurzaamheid te onderscheiden,” licht Jos van Alphen, adviseur van Bouwend Nederland de eerste prijs toe.

INDUSA is vanuit de provincie een belangrijk platform waar het versnellen van de verduurzaming in de infrasector centraal staat. Samen met partners als Bouwend Nederland en de vijf grootste Brabantse gemeenten worden ervaring en kennis uitgewisseld om te werken aan het structureler toepassen van duurzame mogelijkheden die de markt al kan bieden. Alleen als opdrachtgevers en markt elkaar gaan vinden, kunnen we bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, zoals deze door de overheid voor Nederland zijn vastgelegd.

Zie ook onze LinkedIn-pagina.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen