Tool maakt duurzaamheid in project inzichtelijk

09-09-2021
457 keer bekeken

Om vast te kunnen stellen of de duurzaamheidsdoelen van GWW-projecten op het gebied van CO2 en materiaalgebruik tijdig worden gehaald heeft het samenwerkingsverband Duurzaam GWW de Monitoringstool CO2/CO2 dashboard geïntroduceerd.

Doel van de tool is dat er uiteindelijk binnen een project op het realiseren van de doelstellingen kan worden gestuurd. 

Klimaatdoelen

“De GWW-sector is natuurlijk al heel lang bezig om meters te maken met de klimaatdoelen en heeft al veel tools omarmd, zoals het Ambitieweb, de Omgevingswijzer en de CO2-Prestatieladder. Wat we nog niet hadden, was een monitoringstool. De verantwoording over onze inspanningen zat nog niet in de toolkit van Duurzaam GWW. Daarom zijn we gestart, met het idee om zelf een monitoringstool te creëren”, zegt Els Marijn van Firm of the Future en tevens projectleider van de tool in artikel hierover op de site van Duurzaam GWW.

Werkpakketten

Om tot een uniforme monitoring te komen zijn in het project Monitoringstool CO2/CO2 Dashboard de volgende werkpakketten gedefinieerd:

➢ Dialoog met betrokken organisaties;

➢ Definiëren KPI’s;

➢ Keuze platform Monitor;

➢ Ontwikkelen invulformats Nulmeting/ monitor;

➢ Opstellen Gebruikershandleiding monitor;

➢ Opstellen procesbeschrijving monitor;

➢ Presentatie + Roadshow;

➢ Periodieke analyse, dashboards, beheer & ontwikkeling.

Inventarisatie

Op dit moment zit de ontwikkeling van de monitoringstool nog in de fase van een inventarisatie bij de overheidspartijen. Er wordt over gedacht om nog in het najaar een sessie te organiseren waarin de dialoog met de keten wordt gezocht. Duurzaam GWW is nu op zoek naar partijen die al slagen hebben gemaakt in CO2 reductie en het in kaart brengen daarvan. Voor wie over de monitoringstool wil meedenken kan een mail sturen naar info@firmofthefuture.nl. Lees hier het volledige artikel: https://www.duurzaamgww.nl/hoe-werkt-het-no-regret-project-monitoringstool-co2-co2-dashboard/

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen