Resultaat pilot moedigt aan tot bredere inzet NGCS

22-07-2021
380 keer bekeken

Om te voldoen aan de eisen op het gebied van geluidshinder kun je bestaande, betonnen wegen op twee manieren aanpakken. Je kunt op verschillende manieren asfalt op de bestaande betonnen wegen aanbrengen.

Of je kunt groeven slijpen in het oude, betonnen wegdek. Deze laatste techniek heet Next Generation Concrete Surface, oftewel NGCS.

Groeven in het wegdek

Het aanbrengen van asfalt op het oude beton bleek (na het toepassen van vele variaties) op de lange termijn geen goede oplossing te zijn omdat de asfaltlaag niet goed combineert met het bestaande beton en aan vroegtijdige degradatie onderhevig is. Ook wordt de constructief nog goed functionerende betonverharding gedowngrade tot een fundatie, wat in een circulaire wereld niet gewenst is. Bovendien is dit proces duurder, veroorzaakt meer hinder en CO2 uitstoot. Daarom besloot de provincie een pilot NGCS te starten op de N277. 

Geluidshinder

Het gebied rond Elsendorp ondervond last van geluidshinder en trillingen door de gebezemde betonverharding die niet zo mooi vlak was. Door een combinatie van 2 bewerkingen herstellen we eerst de vlakheid en daarna verminderen we de geluidsemissie bij gebruik. We herstellen de vlakheid door het variabel wegslijpen van het te hoog gelegen beton, daarna slijpen we groeven van ongelijke diepte in het oude betonnen wegdek. Dit zorgt voor een vermindering van de geluidshinder, doordat er meer lucht kan ontsnappen tussen banden en wegdek. 

Pilot-status ontstegen

De provincie past deze innovatieve manier van wegbehandeling inmiddels op meerdere plaatsen toe. De resultaten zijn direct na de werkzaamheden meetbaar en zijn dusdanig bevredigend dat Brabant de innovatieve NGCS vaker zal gaan inzetten op bestaande betonnen wegen waar soortgelijke omstandigheden zijn.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen