Samenwerken aan klimaatneutrale en circulaire infra

20-04-2021
373 keer bekeken

Donderdag 15 april organiseerden het ministerie van IenW voor hun stakeholders uit de zakelijke markt, mede-overheden en kennisinstellingen de startbijeenkomst ‘Gezamenlijke verkenning naar invulling klimaatneutrale en circulaire infrastructuur’.

Donderdag 15 april organiseerden het ministerie van IenW voor hun stakeholders uit de zakelijke markt, mede-overheden en kennisinstellingen de startbijeenkomst ‘Gezamenlijke verkenning naar invulling klimaatneutrale en circulaire infrastructuur’.

Doel was om hun stakeholders mee te nemen in het programma waarmee ze tot 2030 werken aan de ambitie van IenW om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken, en om hen te informeren over hoe ze samen willen werken aan de route naar 2030.

Elk transitiepad presenteerde zich en liet stakeholders alvast kennismaken met de eerste schetsen van hun roadmaps. Op basis daarvan kunnen stakeholders de keuze maken om deel te nemen aan het traject de aankomende tijd om invulling te geven aan de roadmaps waarin we de meest realistische route naar 2030 bepalen.

Aanmelden hiervoor kan op deze site via het Aanmeldformulier.

Daarnaast werd de website www.duurzame-infra.nl gelanceerd waarop meer informatie over de inhoud van de strategie, de roadmaps etc. te vinden is.

Vanuit het kernteam INDUSA zijn wij actief in 2 Buyers Groups die in het verlengde van de roadmaps zijn opgericht. Zie voor meer informatie daarover de pagina Kennis.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen