Onderzoek PIANOo: Succesvol toepassen van MVI

19-03-2021
183 keer bekeken

Interessant onderzoek van PIANOo: Succesvol toepassen van MVI vraagt om borging in de héle organisatie, van bestuur tot inkoop. Dat vergt doordacht voor intern opdrachtgeverschap. PIANOo liet de interne rollen en sturingsmechanismen bij decentrale overheden onderzoeken.

PIANOo wil decentrale overheden helpen hun rol als opdrachtgever beter te benutten om duurzaamheidsambities (zoals de klimaatdoelen) te realiseren. Rebel Group onderzocht daarom aan de hand van casestudies hoe duurzaamheidsambities hun weg vinden naar inkoop en naar de projecten van een decentrale overheid. Dat leverde 6 aanbevelingen op voor decentrale overheden die meer willen sturen op MVI:

  • Zorg voor bestuurlijke betrokkenheid en druk.
  • Breek de duurzaamheidsambities op in kleinere, meetbare tussendoelen.
  • Benoem KPI’s. Monitor de resultaten en rapporteer hierover aan het bestuur.
  • Zorg voor de bekostiging van duurzaamheidsambities (structureel, niet alleen voor pilots).
  • Benut de intrinsiek gemotiveerde medewerkers.
  • Ga uit van een lerende organisatie. Het realiseren van de duurzaamheidsambities vergt een nieuw proces en een andere werkwijze.

Dit zijn voor het INDUSA-coördinatieteam herkenbare punten. In de interne sessies bij alle aangesloten partijen kwamen vergelijkbare zaken naar voren. 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen