Provincie Noord-Brabant koploper duurzaam opdrachtgeverschap en aanpak van INDUSA

16-02-2021
298 keer bekeken

De Talkshow 'Duurzame infra in 2030: HoeZo haalbaar?, georganiseerd door het ministerie van I&W ging over de vraag hoe publieke opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstellingen samen kunnen versnellen en elkaar kunnen uitdagen.

Provincie Noord-Brabant (PNB) werd duidelijk gepositioneerd als koploper, mede dankzij het twee keer achtereenvolgens winnen van de prijs voor meest duurzame publieke opdrachtgever. Aan de talkshow deden mee vanuit I&W de DG Mobiliteit Kees van der Burg, de DG RWS Michele Blom, de CFO van ProRail Hans van Leeuwen en de CEO van Heijmans Ton Hillen.

Marc Glaudemans, directeur van PNB, noemde in zijn toespraak de quote van voormalig CdK Wim van de Donk over 'pielen en klooien', wat symbool staat voor het bestuurlijke draagvlak voor experimenteren, leren en ook fouten maken. "Veel organisaties durven dat (nog) niet aan. Vast één van de redenen dat van de onderzochte aanbestedingen door publieke opdrachtgevers in maar liefst 65% van de gevallen geen duurzaamheidscriteria waren opgenomen", aldus Glaudemans.  

Marc Glaudemans is er trots op dat PNB op een score van 100% zit en daarbinnen ook nog eens kiest voor vaak de zwaarste duurzaamheidseisen. "De markt voelt zich hierdoor uitgedaagd en in die samenwerking komen we tot betere oplossingen", vertelt hij. "De fase van 'pielen en klooien' zijn we allang voorbij. We hebben nu een systematische innovatieaanpak". 

Deze aanpak komt naar voren in het door Brabant geïnitieerde kennisnetwerk INDUSA, waarin de B5 steden en Bouwend Nederland toewerken naar een 'nieuw normaal' waarin de hele keten aansluit op de duurzaamheidsambities van PNB. INDUSA is een mooi podium om de Brabantse aanpak te promoten, maar ook om de nog bestaande belemmeringen te onderkennen en met RWS, het Ministerie en de markt te werken aan de opschaling en meer volume om 'Duurzame Infra' in 2030 tot een haalbare realiteit te maken.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen