Buyergroup Duurzame Wegverhardingen

02-02-2021
169 keer bekeken

In de PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden Buyergroup Wegverhardingen werken Rijkswaterstaat en de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel aan een inkoopstrategie om het inkopen van duurzame wegverhardingen op te schalen, te beginnen met asfalt.

Doel is de markt het signaal te geven dat zij alleen nog duurzaam asfalt in willen kopen. Deelnemers geven aanbestedingen eenduidig vorm, gebruiken dezelfde methodiek en normen. Daarmee helpen zij de duurzame ontwikkelingen in deze sector te versnellen. Marktpartijen kunnen dit nieuwe perspectief gaan omzetten in investeringen in schonere asfaltcentrales en duurzame asfaltmengsels. De buyergroup wil graag andere wegbeheerders meenemen in deze ontwikkeling.

Alle publieke opdrachtgevers die wegverhardingen inkopen en dit duurzaam willen gaan doen, kunnen zich aansluiten bij de 1e schil van de buyergroup. Je wordt dan uitgenodigd bij klankbord sessies en kan reageren op de stukken van de kerngroep. De doelgroepen zijn: Provincies, gemeenten en waterschappen. Overige geïnteresseerden die op de hoogte gehouden willen worden kunnen zich aanmelden voor de algemene mailinglijst (schil 2).

Via INDUSA houden we onze Brabantse partners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ondermeer door nieuwsberichten op deze site.

Wil je actiever meedoen, dan kun je je aanmelden bij sara@circulair.support

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen